NFS 600 Nhám trụ cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Vlies-Stiftmop
Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Dụng cụ tối ưu để chà sần và làm bóng nhờ các phiến dạ nỉ chất lượng cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Đường kính trục theo mm Độ mịn Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
258922
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
258918
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
258921
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
7.600
Tốc độ cho phép
258927
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
258920
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
258923
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
258919
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
7.600
Tốc độ cho phép
258928
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
258917
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
6.000
Tốc độ cho phép
258929
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
6.000
Tốc độ cho phép
258931
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
258924
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
7.600
Tốc độ cho phép
258926
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
258925
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
6.000
Tốc độ cho phép
258930
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có