NFW 600 Bánh mài dạ nỉ cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Dụng cụ tối ưu để chà sần và làm bóng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Độ mịn Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
258898
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
258899
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
Tốc độ cho phép
258901
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
Tốc độ cho phép
258902
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
258900
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
Tốc độ cho phép
258903
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có