SM 611 H Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ, Nhựa, Kim loại phổ biến

trục linh hoạt
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Lõi gỗ với lỗ lắp Ø 13 mm để lắp nhanh - Không thể sử dụng mặt lắp ráp SMD 612 - Có thể tăng kích thước lỗ lắp một cách dễ dàng