SM 611 W Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Nhựa, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Mẫu mài đồng đều nhờ hạt mài mới, chưa sử dụng - Có thể sử dụng phổ dụng trên tất cả các vật liệu - Phù hợp với đường viền chi tiết gia công - Mà không thể sử dụng mặt lắp ráp SMD 612
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Chiều rộng /mm Mũi khoan /mm Hạt Vtối đa m/s Tốc độ cho phép SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
180
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
221591
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
120
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
221593
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
80
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
221595
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
60
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
221596
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
40
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
CS 310 XF
SaU Type
221597
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có