SMD 612

Ưu thế: Đảm bảo chạy trơn trụ và lắp an toàn trên máy
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Mũi khoan theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
55
Đường kính
10
Mũi khoan
14821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
79
Đường kính
12
Mũi khoan
14823
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
121
Đường kính
14
Mũi khoan
14824
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
155
Đường kính
20
Mũi khoan
14826
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
195
Đường kính
25
Mũi khoan
14827
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
221
Đường kính
25,4
Mũi khoan
14829
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có