WSM 615 Bánh nhám cho Thép, Thép không gỉ, Vẹt ni, Nhựa, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Vẹt ni
Nhựa
Gỗ
Ưu thế: Dễ dàng loại bỏ rìa xờm và khử gỉ ngay cả ở các góc cạnh - Dễ dàng điều chỉnh các khu vực gia công với mẫu mài sẵn có - Dễ dàng mài các lớp sơn tới các góc rãnh hẹp nhất - Có thể sử dụng nhiều mặt - Kéo căng nhanh chóng, đơn giản - Dành cho tất cả các máy mài góc một tay thương mại