WSM 617 Bánh nhám cho Thép, Thép không gỉ, Vẹt ni, Nhựa, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Vẹt ni
Nhựa
Gỗ
Ưu thế: Có thể sử dụng trên tất cả máy mài góc thông thường (80 m/s) - Có thể sử dụng phổ dụng; mặt trước và mặt bên - Thay dụng cụ dễ dàng bằng tay, không cần phương tiện hỗ trợ bổ sung
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Nạp Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
40
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 310 XF
Vật liệu mài Type
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
120
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
40
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 310 XF
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
120
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type