WSM 617 Bánh nhám cho Thép, Thép không gỉ, Vẹt ni, Nhựa, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Vẹt ni
Nhựa
Gỗ
Ưu thế: Có thể sử dụng trên tất cả máy mài góc thông thường (80 m/s) - Có thể sử dụng phổ dụng; mặt trước và mặt bên - Thay dụng cụ dễ dàng bằng tay, không cần phương tiện hỗ trợ bổ sung

Sản phẩm thay thế