Tấm mài

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Tấm mài
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Chiều dài /mm
Đường kính trục /mm
Mũi khoan /mm
Nạp
Độ mịn
Dạng dập
SaU Type
Loại hạt
Màu-dạ nỉ