Tấm mài

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Tấm mài
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Độ mịn
Dạng dập
SaU Type
Loại hạt
Màu-dạ nỉ