Tấm mài

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Tấm mài
Khuôn sản xuất
Công nghệ
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Độ mịn
Dạng dập
Loại hạt