AN 400 Lưới mài cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Lớp phủ gel, Thạch cao, Tường trát thô, Vật liệu hỗn hợp, Gỗ, Vật liệu gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Lớp phủ gel
Thạch cao
Tường trát thô
Vật liệu hỗn hợp
Gỗ
Vật liệu gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Lớp lót Lưới Polyester
Ưu thế: Hút bụi hiệu quả và trên toàn bề mặt nhờ cấu trúc lưới mở - Mài không bụi sẽ đảm bảo tuổi thọ lâu hơn cho vật liệu mài - Đồng thời sự an toàn lao động được cải thiện nhờ ít hình thành bụi ở nơi làm việc - Không phụ thuộc vào các hệ thống lỗ hút bụi - Chống thấm nước
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
180
Hạt
337889
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
120
Hạt
337890
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
100
Hạt
337891
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
80
Hạt
337892
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
240
Hạt
337893
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
150
Hạt
337894
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
320
Hạt
337895
Số hiệu mặt hàng
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
400
Hạt
337896
Số hiệu mặt hàng