AN 400 Lưới mài cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Lớp phủ gel, Thạch cao, Tường trát thô, Vật liệu hỗn hợp, Gỗ, Vật liệu gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Lớp phủ gel
Thạch cao
Tường trát thô
Vật liệu hỗn hợp
Gỗ
Vật liệu gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Lớp lót Lưới Polyester
Ưu thế: Hút bụi hiệu quả và trên toàn bề mặt nhờ cấu trúc lưới mở - Mài không bụi sẽ đảm bảo tuổi thọ lâu hơn cho vật liệu mài - Đồng thời sự an toàn lao động được cải thiện nhờ ít hình thành bụi ở nơi làm việc - Không phụ thuộc vào các hệ thống lỗ hút bụi - Chống thấm nước
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Số hiệu mặt hàng
225
Đường kính
80
Hạt
337871
Số hiệu mặt hàng
225
Đường kính
180
Hạt
337872
Số hiệu mặt hàng
225
Đường kính
120
Hạt
337873
Số hiệu mặt hàng
225
Đường kính
150
Hạt
337874
Số hiệu mặt hàng
225
Đường kính
100
Hạt
337875
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
337876
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
337877
Số hiệu mặt hàng
225
Đường kính
240
Hạt
337878
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
337883
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
337884
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
120
Hạt
337885
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
80
Hạt
337886
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
100
Hạt
337887
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
337888
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
80
Hạt
337898
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
100
Hạt
337899
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
120
Hạt
337900
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
150
Hạt
337901
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
400
Hạt
337902
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
320
Hạt
337903
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
240
Hạt
337904
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
180
Hạt
337905
Số hiệu mặt hàng