CS 396 Y Vật đỡ

Ưu thế: Có thể cắt theo cỡ dễ dàng - Gắn đơn giản và chắc chắn trên bề mặt trơn và phẳng - Vật liệu mài thay thế nhanh chóng và dễ dàng
Có thể giao hàng theo yêu cầu