CS 411 XK Đĩa có lớp lót sợi, tự gắn chặt cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại phổ biến, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Kim loại phổ biến
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Đặc tính mài mòn mạnh nhờ zirconia nhôm oxit tự mài sắc - Đĩa mài công suất cao mạnh mẽ với lớp lót vải bông chống rách để mài thô và mài bán thành phẩm trên các cạnh và bề mặt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
182412
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
238954
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
278073
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
279638
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
285565
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
285566
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
291979
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
291980
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
292166
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
294918
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301271
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301371
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
310461
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
326051
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
64647
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có