CS 411 XK Đĩa có lớp lót sợi, tự gắn chặt cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại phổ biến, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Kim loại phổ biến
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Đặc tính mài mòn mạnh nhờ zirconia nhôm oxit tự mài sắc - Đĩa mài công suất cao mạnh mẽ với lớp lót vải bông chống rách để mài thô và mài bán thành phẩm trên các cạnh và bề mặt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
182412
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
238954
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
278073
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
279638
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
285565
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
285566
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
291979
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
291980
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
292166
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
294918
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
301271
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
301371
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
310461
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
326051
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
CS 411 XK
SaU Type
64647
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có