CS 920 YK Đĩa có lớp lót sợi, tự gắn chặt cho Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Thép
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Ưu thế: Lớp nền polyester chống rách - Tuổi thọ dài nhờ hạt gốm tự mài - Mài mát hơn nhờ đa liên kết bổ sung
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type Loại hạt
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
150
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
CS 920 YK
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt