FD 500 Đĩa mài bằng vật liệu bọt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit/SiC
Lớp lót Chất xốp-nhung
Ưu thế: Khả năng phân phối áp lực tốt nhờ lớp phủ xốp linh hoạt - Mài mềm và mẫu mài cực mịn - Tính linh hoạt cao và khả năng điều chỉnh với các đường biên dạng và đường bao - Thích hợp nhất để mài hoàn thiện - Có thể sử dụng ướt và khô - Có sẵn ở dạng hạt 1000, 1500 (nhôm oxit) và 2000, 3000 (SiC)
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
3.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342288
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
2.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342289
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1.500
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342290
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
1.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342291
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
3.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342292
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
1.500
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342293
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
1.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342294
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
2.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
SaU Type
342295
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có