FD 500 Đĩa mài bằng vật liệu bọt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit/SiC
Lớp lót Chất xốp-nhung
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Phạm vi áp dụng
CN ô tô
Cửa hàng sơn
Ngành công nghiệp năng lượng gió
ngành gia công gỗ
Đóng tàu thuyền
Ưu thế: Khả năng phân phối áp lực tốt nhờ lớp phủ xốp linh hoạt - Mài mềm và mẫu mài cực mịn - Tính linh hoạt cao và khả năng điều chỉnh với các đường biên dạng và đường bao - Thích hợp nhất để mài hoàn thiện - Có thể sử dụng ướt và khô - Có sẵn ở dạng hạt 1000, 1500 (nhôm oxit) và 2000, 3000 (SiC)
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
125
Đường kính
3000
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
2000
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
1500
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
1000
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
3000
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
1500
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
1000
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
2000
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type