FD 500 Đĩa mài bằng vật liệu bọt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit/SiC
Lớp lót Chất xốp-nhung
Ưu thế: Khả năng phân phối áp lực tốt nhờ lớp phủ xốp linh hoạt - Mài mềm và mẫu mài cực mịn - Tính linh hoạt cao và khả năng điều chỉnh với các đường biên dạng và đường bao - Thích hợp nhất để mài hoàn thiện - Có thể sử dụng ướt và khô - Có sẵn ở dạng hạt 1000, 1500 (nhôm oxit) và 2000, 3000 (SiC)
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
3.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342288
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
2.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342289
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
1.500
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342290
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
1.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342291
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
3.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342292
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
1.500
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342293
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
1.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342294
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
2.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
FD 500
Vật liệu mài Type
342295
Số hiệu mặt hàng