FP 77 K T-ACT Đóng gói sẵn Màng mài, tự gắn chặt, chống thấm nước cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Lớp sơn nền, Lớp sơn lót, Lớp phủ gel, Vật liệu hỗn hợp, Nhựa

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy bạc
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Lớp sơn nền
Lớp sơn lót
Lớp phủ gel
Vật liệu hỗn hợp
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
CN ô tô
Ngành công nghiệp năng lượng gió
Đóng tàu thuyền
Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt- Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 240; 2 Stk. in Korn 320 und 2 Stk. in Korn 400 sortiert