HBD 150 Xốp, tự gắn chặt

Phạm vi áp dụng
Các xưởng
Cửa hàng sơn
Kết cấu kim loại
Xưởng thủ công
Đại lý
Ưu thế: Phù hợp để gia công cạnh và bề mặt - Mài bằng tay không mỏi nhờ hình dạng công thái học - Đối với đĩa có đường kính 150 mm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm i18n_farbe
150
Đường kính
vàng
i18n_farbe