HBD 150 Xốp, tự gắn chặt

Phạm vi áp dụng
Các xưởng
Cửa hàng sơn
Kết cấu kim loại
Xưởng thủ công
Đại lý
Ưu thế: Phù hợp để gia công cạnh và bề mặt - Mài bằng tay không mỏi nhờ hình dạng công thái học - Đối với đĩa có đường kính 150 mm