HK 100 Xốp

Ưu thế: Cực phù hợp cho các bề mặt phẳng và uốn cong nhẹ - Mài bằng tay không mỏi nhờ hình dạng công thái học - cho các dải 70x125mm
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Chiều cao theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
68
Chiều rộng
118
Chiều dài
40
Chiều cao
185320
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có