HK 100 Xốp

Ưu thế: Cực phù hợp cho các bề mặt phẳng và uốn cong nhẹ - Mài bằng tay không mỏi nhờ hình dạng công thái học - cho các dải 70x125mm
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng /mm Chiều dài /mm Chiều cao /mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
68
Chiều rộng
118
Chiều dài
40
Chiều cao
185320
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có