HK 100 Xốp, tự gắn chặt

Ưu thế: Cực phù hợp cho các bề mặt phẳng và uốn cong nhẹ - Mài bằng tay không mỏi nhờ hình dạng công thái học - cho các dải 70x125mm
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm
68
Chiều rộng
118
Chiều dài
40
Chiều cao