HST 555 Đĩa đệm đa lỗ của máy mài lệch tâm

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho tất cả đĩa mài được phủ nhung nhờ có khóa dán mịn và chịu nhiệt - Phù hợp với tất cả các mẫu lỗ tiêu chuẩn, cho cả các lỗ multihole dạng mạng và khác biệt - Tương thích với tất cả máy mài lệch tâm tiêu chuẩn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Nạp Độ cứng Dạng dập Tốc độ cho phép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Đường kính
Ren M8/ 5/16"
Nạp
soft
Độ cứng
Multi hole
Dạng dập
12.000
Tốc độ cho phép
320488
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
Ren M8/ 5/16"
Nạp
medium
Độ cứng
Multi hole
Dạng dập
10.200
Tốc độ cho phép
320489
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
Ren M8/ 5/16"
Nạp
hart
Độ cứng
Multi hole
Dạng dập
12.000
Tốc độ cho phép
320587
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có