KL 361 JF Tấm và dải có lớp lót sợi cho Thép, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Gỗ, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Gỗ
Thép không gỉ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông JF
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng giá chất lượng cao - Độ thích ứng tối ưu với chi tiết gia công nhờ lớp lót vải bông linh hoạt cao - Có thể xé dễ và sạch sẽ
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
30
Hạt
2083
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
2088
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
360
Hạt
2096
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
2097
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
2094
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
2091
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
2090
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
600
Hạt
5334
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
2095
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
2089
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
500
Hạt
2098
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
2084
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
50
Hạt
2085
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
2086
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
2087
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
2093
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
2092
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có