KL 371 X Tấm có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với giá hợp lý dùng để mài bề mặt