KL 371 X Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với giá hợp lý dùng để mài bề mặt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
KL 371 X
SaU Type
241781
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
KL 371 X
SaU Type
241783
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
KL 371 X
SaU Type
241784
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
KL 371 X
SaU Type
241785
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
KL 371 X
SaU Type
241786
Số hiệu mặt hàng