KL 371 X Đóng gói sẵn Vải mài cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với giá hợp lý dùng để mài bề mặt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
KL 371 X
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
KL 371 X
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
KL 371 X
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
KL 371 X
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
KL 371 X
Vật liệu mài Type