KL 385 JF Tấm có lớp lót sợi cho Gỗ, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông JF
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng giá tiết kiệm để mài biên dạng - Độ thích ứng tối ưu với chi tiết gia công nhờ lớp lót vải bông linh hoạt cao - Có thể xé dễ và sạch sẽ
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
600
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type