KL 385 JF Tấm và dải có lớp lót sợi cho Gỗ, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông JF
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng giá tiết kiệm để mài biên dạng - Độ thích ứng tối ưu với chi tiết gia công nhờ lớp lót vải bông linh hoạt cao - Có thể xé dễ và sạch sẽ
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218047
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218050
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218051
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218052
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218053
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218054
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218056
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218057
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218058
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218059
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218061
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
600
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
218063
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có