NDS 400 K Đĩa dạ nỉ cho Kim loại phổ biến, Thép, Thép không gỉ, Nhựa, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép
Thép không gỉ
Nhựa
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit/SiC
Lớp lót Dạ nỉ
Ưu thế: Tạo bề mặt hoàn thiện satin hoàn hảo, cực kỳ mịn trên bề mặt thép không gỉ - Dễ dàng vệ sinh các bề mặt kim loại - Loại bỏ các lớp oxy hóa mỏng trên kim loại màu - Chuẩn bị bề mặt cho lớp phủ tiếp theo - Làm nhám các bề mặt sơn và nhựa - Có sẵn ở dạng cực mịn (SiC) và rất mịn (Nhôm oxit)
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ mịn Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Đường kính
Ultra Fine
Độ mịn
342641
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
342640
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có