NPA 400 Dạ nỉ mài cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Gỗ

Vliespad mit Korundkorn
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Độ mịn Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Very fine heavy duty
Độ mịn
342853
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Tinh
Độ mịn
342856
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
342849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Very fine general purpose
Độ mịn
342854
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Thô
Độ mịn
342852
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
342855
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có