NPA 500 Dạ nỉ mài cho Vẹt ni, Sơn phủ, Nhựa, Thép không gỉ

Vliespad mit Siliziumkorn
Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Nhựa
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Độ mịn Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Ultra Fine
Độ mịn
342851
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
342857
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
không tạo hạt
Độ mịn
342850
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có