PL 31 B Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - Đặc tính mài mòn tối ưu để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay - Mẫu mài cực tinh - Bộ: cứ mỗi 3 chi tiết ở hạt 40; 3 chi tiết ở hạt 80 và 4 chi tiết ở hạt 120
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
không lỗ
Dạng dập
PL 31 B
SaU Type
241684
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
93
Chiều rộng
230
Chiều dài
Mẫu lỗ GL9
Dạng dập
PL 31 B
SaU Type
241731
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
93
Chiều rộng
230
Chiều dài
không lỗ
Dạng dập
PL 31 B
SaU Type
241738
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có