PL 31 B Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - Đặc tính mài mòn tối ưu để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay - Mẫu mài cực tinh - Bộ: cứ mỗi 3 chi tiết ở hạt 40; 3 chi tiết ở hạt 80 và 4 chi tiết ở hạt 120
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
-1
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PL 31 B
SaU Type
241684
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
93
Chiều rộng
230
Chiều dài
-1
Hạt
Mẫu lỗ GL9
Dạng dập
PL 31 B
SaU Type
241731
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
93
Chiều rộng
230
Chiều dài
-1
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PL 31 B
SaU Type
241738
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có