PL 31 B Đóng gói sẵn Giấy hoàn thiện cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng sơn
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - Đặc tính mài mòn tối ưu để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay - Mẫu mài cực tinh - Bộ: cứ mỗi 3 chi tiết ở hạt 40; 3 chi tiết ở hạt 80 và 4 chi tiết ở hạt 120