PP 555 Đóng gói sẵn Đệm bảo vệ, bám dính

Ưu thế: Cải thiện độ bám dính và bảo vệ của tấm đỡ trên máy mài lệch tâm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Dạng dập Phù hợp với
125
Đường kính
Mẫu lỗ GLS94
Dạng dập
Máy mài lệch tâm
Phù hợp với
225
Đường kính
Mẫu lỗ GLS95
Dạng dập
Máy mài lệch tâm
Phù hợp với
150
Đường kính
Mẫu lỗ GLS88
Dạng dập
Máy mài lệch tâm
Phù hợp với