PP 555 Đóng gói sẵn Đệm bảo vệ, bám dính

Ưu thế: Cải thiện độ bám dính và bảo vệ của tấm đỡ trên máy mài lệch tâm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Dạng dập Phù hợp với
150
Đường kính
Mẫu lỗ GLS88
Dạng dập
Máy mài lệch tâm
Phù hợp với