PP 555 Đóng gói sẵn Đệm bảo vệ, bám dính

Ưu thế: Cải thiện độ bám dính và bảo vệ của tấm đỡ trên máy mài lệch tâm