PS 11 A Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy A
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt cho lĩnh vực sơn phủ và sửa chữa ô tô - Cho các bề mặt vật liệu cứng và dai - Độ thích ứng tốt và độ bền cao - Sử dụng để mài ướt và mài khô
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1.000
Hạt
PS 11 A
SaU Type
11892
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1.500
Hạt
PS 11 A
SaU Type
186794
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
2.000
Hạt
PS 11 A
SaU Type
186795
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2002
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2003
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2004
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2005
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
360
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2006
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2007
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
500
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2008
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
600
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2009
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
800
Hạt
PS 11 A
SaU Type
2010
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1.200
Hạt
PS 11 A
SaU Type
6616
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có