PS 11 C Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt cho lĩnh vực sơn phủ và sửa chữa ô tô - Cho các bề mặt vật liệu cứng và dai - Độ thích ứng tốt và độ bền cao - Sử dụng để mài ướt và mài khô
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2011
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2012
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2013
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2014
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2015
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2016
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
360
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2017
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2018
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2022
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2023
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2116
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PS 11 C
SaU Type
2117
Số hiệu mặt hàng