PS 11 C Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt cho lĩnh vực sơn phủ và sửa chữa ô tô - Cho các bề mặt vật liệu cứng và dai - Độ thích ứng tốt và độ bền cao - Sử dụng để mài ướt và mài khô
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2011
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2012
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2013
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2014
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2015
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2016
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
360
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2017
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2018
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2022
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2023
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2116
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PS 11 C
Vật liệu mài Type
2117
Số hiệu mặt hàng