PS 11 C Đĩa có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Kim loại phổ biến
Thủy tinh
Đá
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Bảo trì xe
Cửa hàng sơn
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt cho lĩnh vực sơn phủ và sửa chữa ô tô - Tối ưu cho các bề mặt vật liệu cứng và dai - Độ thích ứng tốt của đĩa và độ bền cao - Sử dụng để mài ướt và mài khô