PS 11 C Đĩa có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Kim loại phổ biến
Thủy tinh
Đá
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt cho lĩnh vực sơn phủ và sửa chữa ô tô - Tối ưu cho các bề mặt vật liệu cứng và dai - Độ thích ứng tốt của đĩa và độ bền cao - Sử dụng để mài ướt và mài khô
Có thể giao hàng theo yêu cầu