PS 19 EK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Gỗ, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa, Thủy tinh, Đá

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Silic cacbua cứng và cạnh sắc dùng cho vật liệu cứng và khó gia công - Đĩa công suất cao mạnh mẽ với lớp lót giấy E chống rách dùng để mài thô, mài bán thành phẩm và mài tinh
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
287798
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
300290
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
300291
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
305763
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
309073
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
311087
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
321743
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
321744
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
600
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 19 EK
Vật liệu mài Type
322637
Số hiệu mặt hàng