PS 19 EK Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Gỗ, Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa, Thủy tinh, Đá

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thủy tinh
Đá
Phạm vi áp dụng
Công nghiệp chế biến nhựa
Cửa hàng sơn
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Silic cacbua cứng và cạnh sắc dùng cho vật liệu cứng và khó gia công - Sản phẩm công suất cao mạnh mẽ với lớp lót giấy E chống rách dùng để mài thô, mài bán thành phẩm và mài tinh
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu