PS 21 FK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ zirconia nhôm oxit tự mài sắc - phương pháp được điều chỉnh tối ưu để mài thô thép không ghỉ và mài hoàn thiện - Tuổi thọ cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
230312
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
230313
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
230314
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
237224
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
237780
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
237781
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
237782
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
237785
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
239244
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
246488
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
246857
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
248808
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
248809
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
249326
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
249327
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
251509
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
255347
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
SaU Type
255348
Số hiệu mặt hàng