PS 21 FK SB-được đóng gói Giấy nhám, tự gắn chặt cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ zirconia nhôm oxit tự mài sắc - phương pháp được điều chỉnh tối ưu để mài thô thép không ghỉ và mài hoàn thiện - Tuổi thọ cao
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 21 FK
Vật liệu mài Type