PS 22 F ACT Dải có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thép
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Sản phẩm cao cấp dành cho gỗ cứng - Độ ổn định cạnh tốt - Mức tắt nghẽn giảm thiểu nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6529
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6531
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6532
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6533
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có