PS 22 F ACT Dải có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thép
Kim loại không chứa sắt
Phạm vi áp dụng
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm cao cấp dành cho gỗ cứng - Độ ổn định cạnh tốt - Mức tắt nghẽn giảm thiểu nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện