PS 22 F ACT Dải có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thép
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Sản phẩm cao cấp dành cho gỗ cứng - Độ ổn định cạnh tốt - Mức tắt nghẽn giảm thiểu nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6529
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6531
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6532
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
SaU Type
6533
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có