PS 22 F ACT Dải có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thép
Kim loại không chứa sắt
Phạm vi áp dụng
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm cao cấp dành cho gỗ cứng - Độ ổn định cạnh tốt - Mức tắt nghẽn giảm thiểu nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 F
Vật liệu mài Type