PS 22 F ACT Đĩa có lớp lót giấy cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Ưu thế: Sản phẩm cao cấp dành cho gỗ cứng - Mức tắt nghẽn giảm thiểu nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện