PS 22 K Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thép
Phạm vi áp dụng
Công nghiệp chế biến nhựa
Cửa hàng sơn
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Công suất cắt cao - Mẫu mài đồng nhất