PS 22 K Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn ở nhiều kích thước hạt và kích thước
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
96
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
142134
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
142139
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
142138
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
146336
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
142136
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
142135
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
142137
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
145055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có