PS 22 K Đóng gói sẵn Giấy nhám, tự gắn chặt cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Công suất cắt cao - Mẫu mài đồng nhất
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GL15
Dạng dập
241666
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GL15
Dạng dập
241665
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
40
Hạt
Mẫu lỗ GL15
Dạng dập
241663
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL15
Dạng dập
241667
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GL15
Dạng dập
241664
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có