PS 22 K Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn với nhiều kích thước hạt và kích thước - Bộ đĩa: mỗi 2 mặt hàng dưới dạng hạt 40, 2 mặt hàng dưới dạng hạt 80 và 2 mặt hàng dưới dạng hạt 120
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
125
Chiều rộng
-1
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
241630
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
96
Chiều rộng
-1
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
241662
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Chiều rộng
-1
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
319072
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có