PS 22 K Đóng gói sẵn Giấy nhám, tự gắn chặt cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng sơn
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn với nhiều kích thước hạt và kích thước - Bộ đĩa: mỗi 2 mặt hàng dưới dạng hạt 40, 2 mặt hàng dưới dạng hạt 80 và 2 mặt hàng dưới dạng hạt 120
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
96
Đường kính
96
Chiều rộng
Nhiều kích thước hạt
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
GLS15
Hình tam giác ø 96 mm
6 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 52 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Chiều rộng
Nhiều kích thước hạt
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type