PS 22 K Đóng gói sẵn Giấy nhám, tự gắn chặt cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng sơn
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn với nhiều kích thước hạt và kích thước - Bộ đĩa: mỗi 2 mặt hàng dưới dạng hạt 40, 2 mặt hàng dưới dạng hạt 80 và 2 mặt hàng dưới dạng hạt 120