PS 22 Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn ở nhiều kích thước hạt và kích thước
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
96
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
241656
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
241657
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
241658
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
241659
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
96
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 22 K
SaU Type
241660
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có