PS 30 D Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy D
Ưu thế: Sản phẩm có tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194660
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194662
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194663
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194664
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194665
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194666
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194667
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194668
Số hiệu mặt hàng
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PS 30 D
SaU Type
194669
Số hiệu mặt hàng