PS 30 D Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy D
Ưu thế: Sản phẩm có tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 30 D
SaU Type
194673
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 30 D
SaU Type
194674
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 30 D
SaU Type
194676
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 30 D
SaU Type
194680
Số hiệu mặt hàng