PS 30 D Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy D
Ưu thế: Sản phẩm có tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
194680
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
194673
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
194676
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
194679
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
194674
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có