PS 33 BK Dải có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN ô tô
Cấu trúc máy bay
Ngành công nghiệp năng lượng gió
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
115
Chiều dài
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
115
Chiều dài
240
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
240
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
320
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
93
Chiều rộng
178
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL17
GL17
93 × 180 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
93
Chiều rộng
178
Chiều dài
240
Hạt
Mẫu lỗ GL17
GL17
93 × 180 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
240
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
115
Chiều dài
150
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
150
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
93
Chiều rộng
178
Chiều dài
150
Hạt
Mẫu lỗ GL17
GL17
93 × 180 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
220
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
150
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
320
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
400
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
150
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
240
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
220
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
280
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type