PS 33 C Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
PS 33 C
SaU Type
147849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PS 33 C
SaU Type
147850
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PS 33 C
SaU Type
147851
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PS 33 C
SaU Type
147852
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PS 33 C
SaU Type
149719
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có