PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
215473
Số hiệu mặt hàng
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
215474
Số hiệu mặt hàng
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
215475
Số hiệu mặt hàng
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
215476
Số hiệu mặt hàng