PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN ô tô
Cấu trúc máy bay
Ngành công nghiệp năng lượng gió
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
98
Chiều rộng
148
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type